• slider
  • slider

Học tiếng Nhật

Lưu ý về phương pháp nghe khi học tiếng Nhật tại nhà phần 1
Lưu ý về phương pháp nghe khi học tiếng Nhật tại nhà phần 1 Học tiếng Nhật với kỹ năng nghe cần rèn luyện thường xuyên để tiến bộ nhanh chóng song song đòi hỏi người học cần phải có phương pháp thích hợp để tiếp thu hiệu quả. Nghe nhiều từ đó làm nền tảng...
Học tiếng Nhật sơ cấp cho mọi người
Học tiếng Nhật sơ cấp cho mọi người Trong xã hội ngày nay việc du nhập tiếng Nhật vào nước ta càng ngày càng phổ biến. Vì vậy việc học tiếng Nhật dần là điều quan trọng. Giáo trình này đặc biệt có đính kèm từ điển Việt Nhật và có các...

Đăng nhập để post bài

Tin tổng hợp

    Trang chủ